Irene ter Haar

Wat of wie vandaag belangrijk lijkt telt morgen al niet meer mee... Rode draad in het werk van Irene is momenteel het uitdrukking proberen geven aan de tijd waarin we leven. In haar schilderijen probeert zij hetgeen wat eigenlijk heeft afgedaan, tot afval verworden is, een nieuw leven te geven. Vaak lijkt een figuratief stilleven daarbij een bijna abstracte wereld te worden. Niet de wereld in een zandkorrel maar in een afvalemmer. Soms als stille getuige van de snelle vergankelijkheid van materie, personen en gebeurtenis-sen in onze tijd. Soms louter als weergave van de schoonheid die zomaar ontstaat op het moment dat niemand meer naar iets omkijkt.  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 meer info:  www.ireneterhaar.com

 E mail:      irene.ter.haar@xs4all.nl

 

 

Kunstkring Bloemendaal FIORE  | info@kunstkringbloemendaal.nl